Current time zone offset : UTC/GMT +3 hours:

25 January 2018

M6.2 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 25/01/2018 02:10 (UTC)

25/01/2018 02:10.
Magnitude 6.2.
KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION .
Latitude 55.51 North.
Longitude 166.51 East.
Depth 2 kilometers.
40 kilometers North East of Severnoye