Current time zone offset : UTC/GMT +3 hours:

20 September 2022

M6.0 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 20/09/2022 18:23 (UTC)

20/09/2022 18:23.
Magnitude 6.0.
KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION .
Latitude 55.51 North.
Longitude 166.44 East.
Depth 10 kilometers. ()
36 kilometers North East of Severnoye